PRANAYAMA

When the breath is unsteady, the mind is unsteady.
When the breath is steady, the mind is steady and the yogi becomes steady.

– Ur boken Hathayoga Pradipika

Andetaget är en av yogans hörnstenar. Till vardags andas vi utan att tänka på det men i yogan tar vi tag i andetaget genom att använda något som kallas ujjayi. Den kontrollerade och medvetna andningen hjälper musklerna i kroppen att slappna av samtidigt som stressen i nervsystemet minskar. Pranayama kallas den del av yogan som handlar om rena andningsövningar. Här är några av dom vanligaste orden och uttrycken inom området.

Ujjayi – Det yogiska andetaget. Ofta kallar man Ujjayi för havsandning eftersom man andas med ett väsande ljud som uppstår genom att svaljet smalnas av något. Ungefär som att viska sina andetag in och ut genom näsan.
Pranayama – Andningskontroll, förlängning av livskraften.
Prana – Livskraft, energin i allt. Låt den flöda!
Nadi – Energikanal. Enligt de gamla yogiska texterna har vi cirka 72.000 nadis i kroppen där prana rör sig.
Ida – Den kvinnliga, kylande, lugnande energin. Parasymatiska nervsystemets huvudnadi. Även namnet på en av våra salar.
Pingala – Den manliga, varma, aktiverande energin. Sympatiska nervsystemets huvudnadi. Också namnet på en av våra salar.

Några andningsövningar

Kapalabhati – En övning som förbereder för pranayama. Renar näsa, bihålor och frontalloben. Kapalabhati betyder ”exercise to make the scull shine”. Sitt ner med korslagda ben, slut ögonen och lägg höger hand på magen. Andas ut och töm lungorna genom att aktivera magen inåt, andas in till hälften och släpp ut magen lite. Pumpa sedan ut luften genom näsborrarna med nedre delen av magen och låt lungorna automatiskt fyllas igen när du slappnar av i magen.
Nadi Shodana – Växelvis andning. En av yogans reningstekniker (Shodana betyder rening) som sägs balansera Ida och Pingala, alltså sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Sitt med korslagda ben och lägg vänster hand på vänster knä. Fäll in pekfinger och långfinger på höger hand och lägg tummen mot höger sida av näsan. Andas in genom vänster näsborre, täpp igen vänster näsborre med ringfingret och andas ut genom höger. Andas in genom höger, täpp igen höger och andas ut genom vänster. Och så vidare.
Shitali Pranayama – En kylande andningsteknik. Rulla ihop tungan och låt spetsen sticka ut en liten bit utanför läpparna, andas in genom det rör som bildas. Andas ut genom näsan. Upprepa.